Om Boss Montasje

Boss Montasje er et eget AS som ble dannet da Boss Industri overtok den daglige driften av Air Products’ produksjonsavdeling. Hovedkunden er Air Products.

Boss Industri og Boss Montasje har tette bånd og samarbeider om administrasjon, salg, produksjon og ulike støttetjenester.

Hovedoppgaven til Boss Montasje er montering av hydrogen- og nitrogenanlegg. Bedriften har i dag seks ansatte. Boss Montasje er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

Kontor- og postadresse

Bosmyrkollen 2
4620 Kristiansand.
Telefon: 38 00 09 00

Varelevering og verksted

Lumberveien 51
4621 Kristiansand.

Kontakt personell

Ole Eftestad
Tlf: 48 03 62 51

Jim Bersvendsen
Tlf: 93 48 40 87

Oddvar Stomnås
Tlf: 91 61 18 35